SUSTech.edu.cn EN
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wei ChenChair Professor

Room309, Building 4, Hui Yuan

0755-88018449

chenw@sustech.edu.cn

Personal Homepage

Yonglong ChenAssociate Professor

Room307, Building 4, Hui Yuan

0755-88018456

chenyl@sustech.edu.cn

Personal Homepage

Longzhen ChengAssistant Professor

Room 323, Biology Hall

0755-88018489

chenglz@sustech.edu.cn

Personal Homepage

Xi ChenAssistant Professor

Room 414, Biology Hall

0755-88018497

chenx9@sustech.edu.cn

Personal Homepage

Xiaojing CHENAssistant Professor

Room 327, Biology Hall

0755-88018670

chenxj@sustech.edu.cn

Personal Homepage